Groeidocument PO & VO

Simpel samen werken aan de juiste ondersteuning, in het PO & VO

Hoe zou u het vinden om heel eenvoudig, digitaal en toch volledig veilig voor de kinderen die het nodig hebben, te kunnen bepalen welke ondersteuning een kind nodig heeft. Welke doelen het kind heeft en wat nodig is om deze doelen te bereiken? Dat u alle gegevens op uw tablet of computer altijd actueel en bij de hand hebt? En ook nog precies aansluit bij hoe er bij uw scholen binnen het Samenwerkingsverband wordt gewerkt? Dit kan allemaal met de nieuwe versie van het Groeidocument.

Het Groeidocument helpt een SWV, school, leerkracht, IB-er en ouders online samenwerken aan ondersteuning op maat. Samen bepalen alle partijen wat een kind nodig heeft, wat er nodig is om doelen te bereiken en wat daarin de volgende stap moet zijn. Dus geen losse Word-documenten meer versturen als bijlagen via de mail, of onveilige gegevens opslag. Het Groeidocument loopt hiermee vast vooruit op de nieuwe privacy wetgeving die ingevoerd gaat worden.

Geïnteresseerd geraakt?
Groeidocument in uw organisatie?

Onder andere deze organisaties maken al gebruik van het Groeidocument