Op deze pagina vind je de Release notes van het Groeidocument. Zo kun je eenvoudig zien wat er in elke nieuwe versie verandert en welke nieuwe functionaliteiten er bij zijn gekomen.

Mogelijk merk je dat je in de nieuwste versie van het Groeidocument meer handelingen kunt doen dan dat je voorheen kon, maar het kan ook zijn dat je weinig tot geen veranderingen opmerkt.

Deze update is uiteraard zeer uitgebreid getest. Mocht je toch iets bijzonders tegenkomen, neem dan eerst contact op met je Samenwerkingsverband. Zij zijn het eerste contactpunt voor technische vragen.

Iedere drie weken is er een update van Scorion, Easion en Groeidocument. Hieronder zie je wanneer de release notes gepubliceerd worden. Livegang volgt in de weken erna, die datum wordt bij de release notes gezet.

Sprint Publicatie releasenotes
2020-16 18-12
2020-17 08-01
2021-01 29-01
2021-02 19-02
2021-03 12-03
2021-04 02-04
2021-05 23-04
2021-06 15-05
2021-07 04-06
2021-08 25-06
2021-09 16-07
2021-10 06-08
2021-11 27-08
2021-12 17-09
2021-13 08-10
2021-14 29-10
2021-15 19-11
2021-16 10-12
2021-17 31-12
 

Release note versie 2.5.0

Datum release: 23 januari 2019

Leerlingen overhalen uit Parnassys prominenter zichtbaar maken

  • We kregen feedback dat IB-ers het moeilijk vinden om het knopje ‘importeren uit Parnassys’ te vinden, waardoor ze veel moeten zoeken en ze toch per ongeluk handmatig een leerling aanmaken. We hebben dit gewijzigd: er is nu één duidelijke knop leerling aanmaken, waarna de IB-er kan kiezen tussen ‘Parnassys leerling’ of ‘Nieuwe leerling’.

Een leerling kan nu naar meerdere groepen verplaatst worden in het leerlingoverzicht

  • Bij het verplaatsen van een leerling naar een andere groep, kunnen er nu, indien van toepassing, meerdere groepen geselecteerd worden. De leerling kan dus worden verplaatst naar één of meerdere groep(en), of blijven staan in de oorspronkelijke groep en worden toegevoegd aan een andere.

IB-ers kunnen zelf de mailtekst aanpassen bij het versturen van een deellink

  • Het is nu mogelijk om bij het verzenden van een deellink de e-mailteksten aan te passen. Dit geldt voor de e-mail met de link en de e-mail met de pincode.

Naam leerling duidelijk in beeld bij het invullen van het formulier door de IB-er

  • Als de IB-er een Groeiformulier wil invullen, opent dit in een groot scherm. We hebben nu de naam van de leerling toegevoegd aan de titel van het formulier, zodat de IB-er altijd direct kan zien in wiens Groeiformulier hij/zij aan het werk is.

Bestanden leerling goed terug te vinden

  • De bestanden van de leerling waren voorheen te benaderen via een icoon, dit icoon hebben we prominenter gemaakt en voorzien van een tekst, zodat voor de IB-er duidelijker is dat de bestanden van de leerling daar te vinden zijn:

Duidelijker onderscheid tussen bestanden leerling en eigen documenten IB-er

  • De naamgeving van de bestanden van de IB-er is aangepast naar Mijn documenten (voorheen ‘Documenten – Bestandsbeheer’) om duidelijker te maken dat dit de documenten van de IB-er zelf zijn.

Bestanden verplaatsen, hernoemen, sorteren

  • We hebben meer overzicht gecreëerd in de bestanden van de leerling. Het is nu mogelijk om bestanden te verplaatsen, te hernoemen en de bestanden naar eigen wens te sorteren in de mappen (op datum of op naam van het document).