Non-profit
Dienstverlening
Onderwijs
Advies & Consultancy
Image module
Probeer Easion!
30 dagen gratis!

Non-Profit

Gemeenten, Overheden en Ziekenhuizen

Veel non-profit houden met enige regelmaat een enquête over bijvoorbeeld de tevredenheid van de dienstverlening, werkwijze, procedures binnen de gemeente, ziekenhuis of stichting. Maar ook over het ondernemersklimaat, beleving, leefbaarheid en veiligheid.

Een tevredenheidsonderzoek onder bijvoorbeeld medewerkers binnen je gemeente is met Easion Survey zo gedaan. Andere toepassingen binnen non-profit zijn onder andere:

  • Het vergroten van de betrokkenheid van de burger door het inrichten van een burgerpanel. Je vraagt de burgers een aantal keer per jaar om hun mening rondom belangrijke gemeente zaken.
  • Het registreren en rapporteren over de zaken die je aantreft bij een schouw voorafgaand en na een evenement.
  • Het meten van het ondernemersklimaat binnen de provincie om inzicht te krijgen hoe dit te kunnen vergroten.
  • Het meten van tevredenheid van de dienstverlening bij cliënten
  • Het doen van evaluaties van bepaalde projecten binnen jouw ziekenhuis

Onderwijs

PO, VO, MBO, HBO, WO en commercieel onderwijs

In het voortgezet, beroeps- en wetenschappelijk onderwijs wordt veel onderzoek gedaan, denk aan evaluaties voor docenten, studenten, ouders en stages. Studenten die Easion gebruiken voor afstudeeronderzoeken, maar ook promovendi die Easion in zetten voor wetenschappelijk onderzoek  Studenten en docenten kunnen zelfs gratis gebruik maken van Easion!

Easion wordt in het onderwijs op de volgende manieren toegepast:

  • Door het rooster uit te lezen van de school ontvangen, vooraf opgegeven studenten een lesevaluatie vragenlijst op hun smartphone. Zij vullen deze in en de docent kan gelijk middels een dashboard zien hoe hij gescoord heeft. Het doel van deze toepassing is om het gesprek aan te gaan tussen de studenten en docenten om de kwaliteit van lessen te verbeteren.
  • Werken met tevreden medewerkers is belangrijk. Je weet een tevreden medewerker stelt zich loyaal op naar de organisatie. Ook wordt vanuit de inspectie geëist dit iedere twee jaar te meten. Het doen van een medewerkersonderzoek kan met Easion op de punten die jij belangrijk vindt. Je kunt ervoor kiezen de meting helemaal zelf te doen, maar ook uit te besteden aan de onderzoeksservice van Easion.
  • Besturen van scholen in het (Speciaal) PO-VO onderwijs kunnen de tool inzetten om over de scholen heen te rapporteren. Zo heeft de school inzicht in haar eigen resultaten maar kan deze ook vergelijken met de andere scholen die onder hetzelfde bestuur vallen.
  • Ook kunnen er MR-stemmingen mee gemaakt worden.
  • Stages zijn een groot onderdeel van praktisch onderwijs, iedere stage wordt geëvalueerd bij de student, docent en het stagebedrijf. Hoe mooi zou het zijn om deze stromen niet meer op papier te doen bij elkaar te brengen in één rapport? Easion kan het!
Image module
Probeer Easion!
30 dagen gratis!
Image module

Dienstverlening

Verzekeraars, MKB en andere bedrijven

Wat vindt je klant belangrijk in jouw dienstverlening? Welke processen gaan goed en welke kunnen beter?

Easion Survey wordt in de dienstverlening met name toegepast voor klanttevredenheidsonderzoeken.

Probeer Easion!
30 dagen gratis!

Advies en Consultancy

Adviesbureaus en consultancy-organisaties

In de Advies & Consultancy branche wordt Easion Survey vaak ingezet bij verandertrajecten. Verandertrajecten zijn vaak complexe trajecten. Hoe zorg je ervoor dat deze minder moeizaam verlopen? En hoe krijg je mensen mee in een verandertraject? Door inzicht te krijgen in wat ze vinden en voelen. Easion Survey geeft jou deze inzichten.

Probeer Easion!
30 dagen gratis!
Image module